Ubesvaret emne

Generalforsamling 2016


Forfatter Besked
Skrevet den: 23. 01. 2016 [15:42]
Anders
registeret siden: 13.09.2013
Indlæg: 581
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i club GOLF Danmark

Søndag den 28 Februar 2016, kl 12.00

Den afholdt hos:

Volkswagen Risskov

Grenåvej 347

8240 RisskovDagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Budget for det kommende år.

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Formand club GOLF DanmarkHurtig søgevejledning
X


 • Stjerne-søgning
  Ved hjælp af såkaldt stjerne-søgning kan du søge adskillige ord. Hvis du fx søger efter "Typo*", vil du søge efter alt som begynder med "Typo" : Typo3, Typoscript, Typocode, Typo3user... osv.
 • Negativ søgning
  Hvis du ikke ønsker at finde bestemte ydtryk i din søgning, kan du sætte et minux foran. Ord som har minux foran udelukkes fra søgningen.
 • Søg efter bruger
  Det er muligt at begrænse søgningen til bestemte brugere. Udover søgeordet kan man sætte et "user:username" og finde resultater skrevet af denne bruger. Hvis brugernavnet ikke fandtes, vil denne del blive ignoreret.
Hurtig indekseringsvejledning
X


 • ###LABEL_START_INDEX###
  ###START_INDEX_CONTENT###
Søg
Søgestreng
Kort vejledning