club GOLF Danmark

club GOLF Danmark er en klub for betalende medlemmer, og medlemskabet omfatter:

  • Tilsendelse af klubbens blad "Golfstrømmen" som er et flot 48 siders farveblad direkte til din adresse.
  • Mulighed for deltagelse i klub arrangementer, f.eks fabriks besøg i VAG koncernen, klubaftener og træf.
  • Rabatordninger ved forhandlere, reservedels/udstyrsbutikker og værksteder.

Kontingent er pt 430 kr. pr. år.

Beløbet er hurtigt tjent hjem hvis du udnytter de rabataftaler klubben har indgået. Kontingentet reduceres med 50% hvis du melder dig ind i 2. halvår.

Du betaler altså ikke for hele året hvis du f.eks melder dig ind i juli måned.

Indmeldelse i Club Golf Danmark foregår ved henvendelse til:
sekretariat@clubgolf.dk
Oplys: Fulde Navn, Adresse, Telefonnr, Fødselsår, VW-model.
Eller brug formularen: Tilmelding til club Golf Danmark

Udmeldelse og adresseændringer skal ligeledes foregå til:
sekretariat@clubgolf.dk

HUSK ALTID AT OPLYSE MEDLEMS NUMMER VED HENDVENDELSE TIL SEKRETARIATET!!!


Medlemskab på clubgolf.dk hjemmesiden er kun for deltagelse i debatter, og er gratis - men kan altså ikke sidestilles med medlemskab af club Golf Danmark.